Het Engelse 'PROGRESS' vormt de basis van de bedrijfsnaam.

In de ‘Van Dale’ heeft het woord progress de volgende betekenis; voortgang, vooruitgang, (figuurlijk) vordering, ontwikkeling, voortschrijding, groei.  De letters 'IT' van in PROGRESS-IT mag je vertalen naar informatie technologie of gewoon naar het woord 'het'.

Waar het bij mij om gaat is dat projecten een organisatie op zichzelf zijn met een duidelijk vertrekpunt en een beschreven eindresultaat. Elke organisatie in welke vorm dan ook bestaat uit mensen die samen dit resultaat moeten realiseren. Een organisatie richt zich daarbij doorgaans op zes thema's strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaat. Deze zes thema's vertaal ik ook naar een project.

Ik zorg ervoor dat naast het uitvoeren van een project de projectmedewerkers zich bewust worden van hun rol, taak en verantwoordelijkheid binnen maar ook buiten het project. Naast het gewenste resultaat, krijgt u ook medewerkers die meer inzicht hebben in hun rol binnen een project en in het bedrijf. Met 'situationeel leiding geven' als basis en counseling technieken leer ik de projectmedewerkers zelfredzaamheid. 

Ik zoek hierbij in het project naar evenwicht tussen de zes thema's strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaat. Een project en haar medewerkers kunnen effectief en efficiënt  veranderen en groeien als deze zes thema's met elkaar in balans zijn. Dit geldt voor in een project maar zeker ook in de organisatie.